Giáo trình Chuẩn bị trồng ngô: Phần 1 - Trần Văn Dư (chủ biên)

Giáo trình "Chuẩn bị trồng ngô" nhằm giúp học viên hiểu biết một cách có hệ thống hơn về các điều kiện ngoại cảnh của cây ngô như ánh sáng, nhiệt độ, ẩm độ, sự tưới nước… Xác định được kỹ thuật làm đất, nhận biết được đặc điểm thực vật học của một số giống ngô đang được trồng phổ biến hiện nay. Giúp các học viên biết được hình thái giải phẫu, sinh lý, sinh thái của cây ngô. Phần 1 của giáo trình gồm toàn bộ nội dung bài 1 của tài liệu.

Từ khóa: Chuẩn bị trồng ngô, Giáo trình Chuẩn bị trồng ngô, Giáo trình Chuẩn bị trồng ngô Phần 1, Loại giống ngô, Đất trồng ngô, Kinh tế nông nghiệp

pdf 24 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận