Giáo trình Lịch sử Nhật Bản: Quyển hạ - Phần 1 - Nguyễn Nam Trân

"Giáo trình Lịch sử Nhật Bản: Quyển hạ - Phần 1" của tác giả Nguyễn Nam Trân có nội dung trình bày về lịch sử Nhật Bản thời mở cửa và duy tân - Thời đại Meiji. Bố cục tài liệu gồm 5 chương trình bày các vấn đề: Mở cửa thông thương - Mạc phủ Edo diệt vong, Chính phủ mới và chính sách trung ương tập quyền, Quốc gia lập hiến thành lập. Chiến tranh Nhật Thanh, Chiến tranh Nhật Nga và bang giao quốc tế, Diễn tiến của cuộc kỹ nghệ hoá thời cận đại. Các cuộc vận động xã hội, lao động. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Lịch sử Nhật Bản, Giáo trình Lịch sử Nhật Bản, Giáo trình Lịch sử Nhật Bản Quyển 1, Nhật Bản thời mở cửa, Nhật Bản thời duy tân, Thời đại Meiji

pdf 236 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận