Giáo trình Lịch sử Nhật Bản: Quyển thượng -Phần 2 - Nguyễn Nam Trân

Quyển Giáo Trình Lịch Sử Nhật Bản này nhắm đối tượng là các bạn sinh viên trẻ và những ai - như bản thân người biên soạn - tuy không chuyên về sử nhưng muốn tự tìm hiểu nó để có chút kiến thức dùng trong công việc của mình. Sách gồm 2 quyển thượng hạ, 4 phần từ 1 đến 4. Phần 2 Giáo trình Lịch sử Nhật Bản: Quyển thượng gồm toàn bộ nội dung chương 2 - Lịch sử Nhật Bản thời Mạc phủ Muromachi và Mạc phủ Edo (1867).

Từ khóa: Lịch sử Nhật Bản, Giáo trình Lịch sử Nhật Bản, Lịch sử Nhật Bản Quyển thượng Phần 2, Mạc phủ Muromachi, Mạc phủ Edo, Lịch sử Quốc tế

pdf 288 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận