Kiểm soát ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là một vấn đề môi trường nóng bỏng tại hầu hết các đô thị trên thế giới hiện nay. Việt nam là một nƣớc đang phát triển với tốc độ “nóng”, vì vậy các vấn đề môi trường, trong đó có môi trƣờng không khí đang trở nên bức xúc. Khí thải từ các hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt của con người đã xuất hiện hoặc gia tăng nồng độ các chất độc hại có trong môi trường không khí làm ảnh hưởng tới sức khỏe con người, động, thực vật, góp phần làm hư hại tài sản trên bình diện toàn

Từ khóa: ô nhiễm không khí, bệnh về đường hô hấp, độ phân tán của các phân tử, tính dính kết của bụi, độ mài mòn của bụi, độ thấm ướt của bụi

pdf 257 trang | Chia sẻ: tailieu_haugiang | Ngày:05/03/2013 | Lượt xem:38 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận