Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới: Phần 1 - PGS.TS. Cao Văn Liên

Cuốn sách "Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới" tập hợp những tư liệu lịch sử quý giá trình bày một cách ngắn gọn, súc tích những nét cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển cùng những nét văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc của 200 quốc gia trên thế giới. Phần 1 của cuốn sách trình bày tổng quan về lịch sử thế giới, lịch sử của 48 quốc gia và cùng lãnh thổ châu Á, lịch sử 45 quốc gia châu Âu. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Lịch sử thể giới, Lịch sử châu Á, Lịch sử châu Âu, Lịch sử thế giới Phần 1, Khoa học lịch sử, Vùng lãnh thổ

pdf 513 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận