Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ: Phần 1 - Nxb. Chính trị Quốc gia

Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ: Phần 1 được biên soạn dựa trên nền cốt chủ yếu là những tư liệu của chính quyền Mỹ-ngụy, đem đến cho người đọc một cách tiếp cận mới, một nguồn thông tin, tư liệu để nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển truyền thống cũng như truyền thống đấu tranh cách mạng điên cuồng của Phú Quốc trong giai đoạn từ thế kỉ XVII đến năm 1975. Phần 1 của cuốn sách trình bày vùng đất và con người nơi đây, Phú quốc trong lịch sử mở cõi về phương nam và Phú quốc trong những năn Pháp thuộc. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Đảo Phú Quốc, Lịch sử Phú Quốc, Lịch sử Phú Quốc Phần 1, Con người Phú Quốc, Địa lý Phú Quốc, Phú Quốc thời Pháp thuộc

pdf 178 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:77 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận