Thành Nam - Địa danh và giai thoại: Phần 1 - Nxb Văn hóa Dân tộc

Cuốn sách “Thành Nam - địa danh và giai thoại” nhằm cung cấp những thông tin, sử liệu mang tính phổ quát, hệ thống về các địa danh - tên làng - tên đường - tên phố ở Thành Nam, cùng với các sự kiện, sự tích, giai thoại tiêu biểu để người đọc và nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu tường tận hơn về Thành Nam - một vùng đất có bề dày lịch sử văn hiến hào hùng và đã đi vào tâm thức bao thế hệ người dân xa - gần. Thành Nam - Địa danh và giai thoại: Phần 1 gồm chương 1 và chương 2 của cuốn sách. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Thành phố Nam Định, Địa danh Thành Nam, Giai thoại Thành Nam, Thành Nam Phần1, Lịch sử Thành Nam, Lịch sử Việt Nam

pdf 382 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:29/05/2014 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận